Polityka Prywatności

 

§ 1

 1. Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podmiotów korzystających ze strony internetowej www.geminisoftnet.com  oraz politykę plików cookies;
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Administratorem danych osobowych jest Tomasz Czujewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „GeminiSoftnet” Tomasz Czujewicz z siedzibą w Poznaniu (61-763 Poznań) przy ul. Mokrej 1A/1 zwany dalej „Administratorem”;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) dochodzenia możliwych roszczeń wobec Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód;
 4. Pozyskiwanie informacji o korzystających ze strony www.geminisoftnet.com ich zachowaniu odbywa się poprzez:
  - dobrowolnie wprowadzenie danych przez korzystających ze strony www.geminisoftnet.com w formularzach elektronicznych zamieszczonych na stronie www.geminisoftnet.com,
  - zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies,
  - gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego;
 5. Zbierane są wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez korzystających ze strony www.geminisoftnet.com, przy czym możliwe jest także zebranie informacji o parametrach połączenia korzystających ze strony www.geminisoftnet.com;
 6. Na stronie www.geminisoftnet.com wykorzystywany jest protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 

§ 2

 1. Pliki cookies są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych. Z plikami cookies, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich dostęp;
 2. Strona internetowa www.geminisoftnet.com, wszystkie jej podstrony oraz subdomeny korzystają z plików cookies w celu:
  - tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które pozwalając ustalić, w jaki sposób używana jest strona internetowa www.geminisoftnet.com,
  - optymalizacji stron internetowych pod kątem różnych urządzeń i przeglądarek,
  - mierzenia skuteczności prowadzonych akcji i działań reklamowych, a także dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na stronie internetowej www.geminisoftnet.com jak i innych serwisach;
 3. Część zebranych  danych może być przekazywana do zewnętrznych partnerów. Partnerzy mogą połączyć zebrane dane z innymi informacjami otrzymanymi od korzystających ze strony www.geminisoftnet.com;
 4. Na stronie internetowej www.geminisoftnet.com wykorzystywane są pliki cookies:
  - sesyjne – pozostają na urządzeniu korzystających ze strony www.geminisoftnet.com aż do opuszczenia strony internetowej www.geminisoftnet.com lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  - stałe – pozostają na urządzeniu korzystających ze strony www.geminisoftnet.com przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez korzystających ze strony www.geminisoftnet.com;
 5. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.geminisoftnet.com, jej podstron lub subdomen, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi;
 6. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania strony internetowej www.geminisoftnet.com i jej podstron;
 7. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www. geminisoftnet.com i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

 

§ 3

 1. Informacje o niektórych aktywnościach korzystających ze strony www.geminisoftnet.com są zapisywane po stronie serwera. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną www.geminisoftnet.com;
 2. Dane zawarte na stronie internetowej www.geminisoftnet.com, przeglądane przez korzystających ze strony www.geminisoftnet.com zapisywane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać:

- czas nadejścia zapytania oraz wysłania odpowiedzi,

- powstałe błędy,

- informacja o adresie IP korzystających ze strony www.geminisoftnet.com oraz wykorzystywanej przez niego przeglądarce.

Wszystkie zebrane dane nie są powiązane z konkretnymi korzystającymi ze strony www.geminisoftnet.com, a ich wykorzystanie ma na celu administrowanie serwerem.

 

§ 4

 1. Przetwarzanie danych osobowych korzystających ze strony www.geminisoftnet.com, następuje wyłącznie w celu, w jakim niniejsze dane zostały wprowadzone przez korzystających ze strony www.geminisoftnet.com za uprzednią ich zgodą, w szczególności:
  - w celu sporządzenia wyceny usługi i wysłania oferty handlowej,
  - w celu obsługi zgłoszenia, kontaktu lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie;
  - wypełniania przez Administratora obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa,
  - wypełniania przez Administratora prawnie uzasadnionych celów (np. prowadzenia działań marketingowych), realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, które nie narusza praw osób, których dane dotyczą;
 2. Odbiorcami danych osobowych korzystających ze strony www.geminisoftnet.com są podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w polityce prywatności oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczenia na rzecz Administratora usług księgowych, prawnych lub współpracujących z Administratorem w ramach kampanii marketingowych;
 3. Administrator będzie gromadził część lub wszystkie z danych takich jak:
  - imię i nazwisko,
  - nazwa firmy,
  - numer telefonu kontaktowego,
  - adres e-mail,
  - adres IP,
  - adres www strony korzystających ze strony www.geminisoftnet.com,
  - dane uzupełniające, dotyczące prowadzonej przez korzystających ze strony  www.geminisoftnet.com działalności;
 4. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby posiadające nadane przez Administratora upoważnienia;
 5. Na podstawie odpowiednich przepisów prawa, dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione odpowiednim organom państwa;
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:

- dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy,

- wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- celami marketingowymi: - w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody; - w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora- do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu,

- wyrażeniem przez korzystających ze strony www.geminisoftnet.com zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody;

 1. Korzystającym ze strony  www.geminisoftnet.com przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. Administrator kontaktować się będzie z korzystającymi ze strony www.geminisoftnet.com za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, poczty tradycyjnej;
 3. Administrator jest odpowiedzialny za użycie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych przekazanych przez korzystających ze strony www.geminisoftnet.com, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu;
 4. Korzystającym ze strony www.geminisoftnet.com przysługuje prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 17 kwietnia 2016 r..

 

 

 

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 geminisoftnet.com Wszelkie prawa zastrzeżone.